СЈЕЋАЊЕ НА…/ IN MEMORIAM…


Име: Томислав Љ. Девић. Мјесто и година рођења: Беране – КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА, 1939. год. Живио до краја живота: у Арлеву, Шведска.

Сва права задржана © Кућа књига Девић, 2022.

ljubomir.t.devic@gmail.com

________________________________

ВИШЕ О ДЕВИЋИМА/
Девићи – Дробњаци или Васојевићи?
Књиге о Девићима
Кућа књига Девић
Ново Н. Девић
Породица Девић
Радош Н. Девић
Родослов Девића
Чланци из новина