I:

Главни наслов: Безгробна војска Васојевића ;
Први податак о одговорности: Бранко Глоговац ;
Други и сљедећи подаци о одговорности: [илустрације Јован Богићевић] ;
Мјесто издавања: Београд ;
Издавач: аутор ;
Година издавања: 1996. ;
Мјесто штампања: Земун ;
Штампарија: А-С Дело ;
Ознака грађе и опсег: 136 стр. ;
Друге материјалне појединости: илустр. ;
Димензије: 21 цм ;
Напомена: Тираж 1000. ;
Предметна одредница – тематска: Четници ;
Васојевићи ;
1941.-1945. ;
УДК: 940.531.63(497.16) ;
Презиме: Глоговац ;
Име: Бранко .

II:

Главни наслов: НЕПРИЈАТЕЉИ СА СВИХ СТРАНА – Лично искуство, одјеци и утисци ;
Први податак о одговорности: Милија М. Лашић – Васојевић ;
Други и сљедећи подаци о одговорности: ;
Мјесто издавања: Андријевица;
Издавач: Публицум – Андријевица ;
Година издавања: 1993.;
Мјесто штампања: ;
Штампарија: ;
Ознака грађе и опсег: 437 стр. ;
Друге материјалне појединости: српски – ћирилица;
Димензије/ Формат књиге: 240 x 170 ;
Напомена: Тираж ;
Предметна одредница – тематска: Четници ;
Васојевићи ;
1941.-1945. ;
УДК: ;
Презиме: Лашић – Васојевић ;
Име: Милија Марков .

III:

Главни наслов: Опраштања није било ;
Први податак о одговорности: Михаило Лалић ;
Други и сљедећи подаци о одговорности: ;
Мјесто издавања: Београд ;
Издавач: СКЗ ;
Година издавања: 1994. ;
Мјесто штампања: ;
Штампарија: ;
Ознака грађе и опсег: стр. ;
Друге материјалне појединости: ;
Димензије: цм ;
Напомена: Тираж ;
Предметна одредница – тематска: Приповјетке ; Партизани/Четници ;
1941.-1945. ;
УДК: ;
Презиме: Лалић ;
Име: Михаило .

IV:

Главни наслов: Дробњаци, племе у Херцеговини : порекло, прошлост и етничка улога у нашем народу ;
Први податак о одговорности: ;
Други и сљедећи подаци о одговорности: ;
Мјесто издавања: Београд : [с.н.] ;
Издавач: ;
Година издавања: 1930. ;
Мјесто штампања: ;
Штампарија: ;
Ознака грађе и опсег: стр. ;
Друге материјалне појединости: ;
Димензије: цм ;
Напомена: Тираж ;
Предметна одредница – тематска: Етнологија ;
УДК: 39 ;
Презиме: Лубурић ;
Име: Андрија .

V:

Главни наслов: ;
Први податак о одговорности: ;
Други и сљедећи подаци о одговорности: ;
Мјесто издавања: ;
Издавач: ;
Година издавања: ;
Мјесто штампања: ;
Штампарија: ;
Ознака грађе и опсег: стр. ;
Друге материјалне појединости: ;
Димензије: цм ;
Напомена: Тираж ;
Предметна одредница – тематска: ;
УДК: ;
Презиме: ;
Име: .

Остале вриједне књиге/

– Вешовић, Др. Радослав. Племе Васојевићи: у вези са историјом Црне Горе и племенским животом сусједних брда, Државна штампарија, Сарајево, 1935. г. ;
– Глушчевић, З.: Окултна моћ. 1. изд. Библиотека Душа и култура. «Просвета», Ниш, 2001. ISBN 8674555012 ;
– Ђурђић, Тихомир. Истином сам пркосио рђавој стварности, Српска реч, Београд, «Euro grafie», Горњи Милановац, 1995. ;
– Караџић, С.; Шибалић, В.: Дробњак — породице у Дробњаку и њихово поријекло. (Дробњак, Језера, Ускоци и Шаранци). 2. изм. и доп. изд., Стручна књига, Београд 1997. ;
– Томић, С.: Дробњак. Пива. Бањани. (Библиотека Фототипска издања). ЦИД, Подгорица 2000. ISBN 8649501117 ;
– Церовић, Вуксан. Косово контрареволуција која тече, Београд, 1989., YA.1991.b.1129 ;
– Шалипуровић, Вукоман. Окица Глушчевић, «Нолит», Београд 1981. ;

© Кућа књига Девић, 2001-2022.
ljubomir.t.devic@gmail.com